Vision
Det er min vision at øge mine klienters bevidsthed om den mere åndelige del af deres liv. Gennem det at være deres spirituelle lærer, vil jeg give dem troen på, at de kan nå de mål, de sætter sig i livet og dermed får et langt stærkere og autentisk liv.

Mission
Min primære mission er at skabe kendskab til, indsigt i og forståelse for menneskets spirituelle vækst.

Målsætning
Mit institut skal opleves som stedet, hvor den spirituelle lære formår at give klienterne mod til at sætte handling på tanker og følelser – og opnå resultater.


Værdigrundlag
Jeg baserer mit professionelle virke på følgende værdisæt:

At der skal være gensidig respekt og omsorg

At der udvises rummelighed

At vise styrke, forståelse og tålmodighed 

At der både kan brydes grænser og udvises opbyggelighed

At der udvises spirituel forståelse og nærvær

At samarbejdet skal være gensidigt udviklende

 

Lajla Glumby

Life Journey Institute